Encyklopedie Nápověda

vrstvy  oblastní stratigrafická jednotka nižší než souvrství, obvykle definovaná litologicky (angl. syn. member).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

stratigrafie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007