Encyklopedie Nápověda

variolit  láva většinou spilitového složení, velmi jemnozrnná až celistvá (sklovitá) obsahující hojné varioly, tj. světlejší drobné kulovité útvary, podobné sférolitům a složené hlavně z radiálně uspořádaných jehliček albitu. Tato struktura se nazývá variolitická a setkáváme se s ní u výlevných magmatitů bazaltového (diabasového) složení.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

spilit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007