Encyklopedie Nápověda

travertin  různě intenzívně zpevněný, obvykle značně pórovitý sladkovodní vápenec ukládaný z vod studených i teplých pramenů (tzv. pramenit), obvykle za spoluúčasti rostlinstva (jež vodě odnímá CO2, a tím vyvolává srážení uhličitanu vápenatého). Jako travertin bývají často označovány i podobné usazeniny např. vodních toků, tzv. pěnovce. Kompaktní odrůdy travertinu se intenzívně těží jako dekorační kámen. viz též vápenec.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

pěnitec pramenit vápenec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007