Encyklopedie Nápověda

transformní zlom  horizontální posun v oblastech při oceánských hřbetech (obr. 218, 221), vznikající především akrecí oceánské litosféry. Některý transformní zlom může být i hranicí litosférické desky. tektonika globální.

Hlavní litosférické desky a jejich hranice

obr. Hlavní litosférické desky a jejich hranice

Obr. 218.  1 - hranice vzniklá rozpínáním (rift), kolizí nebo posunem, 2 - subdukční hranice (v oceánech podmořský příkop), 3 - transformní zlom.Transformní zlom

obr. Transformní zlom

Obr. 221.  1 - blokdiagram, 2 až 4 - funkce zobrazeného transformního zlomu v rovinném řezu (šipky vyjadřují pohyb bloků, hustota šraf a teček vyjadřuje stáří dna - čím je řidší, tím je dno starší), tz - transformní zlom, r - rift, v němž se obnovuje oceánské dno.Transformní zlomy na středooceánském hřbetu

obr. Transformní zlomy na středooceánském hřbetu

Obr. 281.  Transformní zlomy vyrovnávají rychlosti pohybu ve směrech kolmo na rozpínání oceánského dna v oblasti středooceánského hřbetu. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek, RNDr. Jaroslav Synek

Odkazy

tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007