Encyklopedie Nápověda

tepelsko-barrandienská oblast   - neboli blok - regionální jednotka ve středních a jz. Čechách, omezená zlomovými pásmy a budovaná kadomsky zvrásněným proterozoikem (většinou o slabém až silném stupni metamorfózy), částečně krytým varisky zvrásněným paleozoikem, kontinentálním permokarbonem a mořskou svrchní křídou. Hranicí vůči krušnohorské oblasti je litoměřické zlomové pásmo, vůči moldanubiku je to středočeský hlubinný zlom (šev), podél něhož intrudoval středočeský pluton. Český masív, Barrandien, ostrovní středočeská zóna.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

Český masiv

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007