Encyklopedie Nápověda

Tabulka 6. Základní třídy křemičitanů (silikátů)

TřídaStrukturaJednotkaPříklad
nezosilikátynezávislé tetraedrySiO4olivín
sorosilikátydva tetraedry spojené kyslíkemSi2O7melilit
cyklosilikátytetraedry uspořádané do prstence(SiO3)n 
 (společný kyslík pro dva tetraedry)n= 3, 4, 6beryl
inosilikátyjednoduché nebo dvojité(SiO3)pyroxeny
 řetězce tetraedrůSi4O11amfiboly
fylosilikátyvrstvy tetraedrů dělících se o tři kyslíkySi4O10slídy
tektosilikátytrojrozměrná uspořádání tetraedrů,SiO2křemen
 všechny čtyři atomy kyslíku jsou společné živce

Základní třídy křemičitanů (silikátů)

Autor tabulky: Prof. Jan Petránek

Na tuto tabulku se odkazuje

křemičitany

© Česká geologická služba 2007