Encyklopedie Nápověda

syntektonický  neboli synkinematicky - označení jevu, který nastal současně s jakoukoliv tektonickou deformací nebo tektonickým pochodem (synorogenní). Jevy, které předcházely tektonické činnosti nebo po ní následovaly, se nazývají viz pretektonické neboli prekinematické a posttektonické (postkinematické).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

synorogenní

Na tento termín se odkazuje

postkinematický posttektonický synkinematicky synorogenní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007