Encyklopedie Nápověda

synorogenní  označení jevu současného s horotvornou činností (např. intruze plutonických hornin, regionální metamorfismus). Pochody před horotvornou (orogenní) činností nebo po ní se nazývají viz preorogenní a postorogenní (místo koncovky -genní se též užívá -genetický). syntektonický.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

syntektonický

Na tento termín se odkazuje

postorogenní preorogenní pretektonický syntektonický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007