Encyklopedie Nápověda

svratecké krystalinikum  asi 40 km dlouhé pásmo SZ - JV směru budované mezozonálně až katazálně metamorfovaným proterozoikem. Na JZ se stýká s moldanubikem, na JV s moravikem. Český masív.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

Český masiv

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007