Encyklopedie Nápověda

sukcese  časová posloupnost - nejčastěji

1. geologických jevů, jako magmatických intruzí, rudních žil atd. ;

2. minerálů, zejména krystalizujících z magmatu, vznikajících v sedimentech v průběhu diageneze nebo při evaporaci (evapority), nebo na rudních žilách z rudonosných roztoků apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

evaporit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007