Encyklopedie Nápověda

srůst krystalů  obvykle je míněn zákonitý srůst, a to buď paralelní, nebo dvojčatný. Při paralelním srůstu jsou všechny odpovídající si krystalové směry srůstajících jedinců navzájem v rovnoběžné poloze. Dvojčatným srůstem vznikají srostlice, a to buď kontaktní neboli dotykové (srůstající jedinci se jen dotýkají v ploše), nebo srostlice penetrační čili prorostlice (jedinci se navzájem prorůstají, jako např. ortoklas tvořící tzv. karlovarská dvojčata). Srůstá-li větší počet jedinců, mluví se o srostlicích mnohočetných neboli polysyntetických (např. u plagioklasů). @ obr. 209, 271.

Dvojčata

obr. Dvojčata

Obr. 209.  1 - prorostlice fluoritu, 2 - prorostlice ortoklasu podle karlovarského zákona, 3 - křížová prorostlice staurolitu, 4 - kontaktní srostlice sádrovce.Živce

obr. Živce

Obr. 271.  1 - ortoklas, 2 - dvojčatný srůst ortoklasu podle karlovarského zákona, 3 - albit, polysynteticky srůstající. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

srostlice živce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007