Encyklopedie Nápověda

spongolit  (spongiolit) silici obsahující velmi hojné zbytky křemitých hub (jehlice), popř. silicit vzniklý akumulací SiO2 uvolněného diagenetickým rozkladem těchto jehlic. Spongolity se nejčastěji skládají z křemene (chalcedonu). houb, obr. 76.

Příklady jehlic hub.

obr. Příklady jehlic hub.

Obr. 76.  Různé zvětšení. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

houby silicit

Na tento termín se odkazuje

houby silicit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007