Encyklopedie Nápověda

smrčinský pluton  variský pluton ležící z větší části mimo naše státní území. U nás je budován hlavněporfyrickým biotitickým granitem a zčásti je přikryt terciérem chebské pánve.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

krušnohorské krystalinikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007