Encyklopedie Nápověda

skarn  kontaktně metamorfované nečisté vápence nebo dolomity současně postižené metasomatózou (obohacení Si, Al, Fe) i pneumatolytickými pochody (obohacení Cl, F, B). Jsou pestrého složení: granát (grosulár, andradit), pyroxen (diopsid), skapolit, wollastonit a někdy jsou hojné i rudní minerály, jako magnetit, chalkopyrit, scheelit atd. Větší akumulace tvoří skarnová ložiska. Skarn je velmi blízký taktitu, což je vápenato-silikátová hornina vzniklá hlavně metasomatickými pochody přímo na kontaktu s magmatity. Termíny skarn a taktit bývají však i poněkud odlišně chápány.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

moldanubikum taktit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007