Encyklopedie Nápověda

silur  prvohorní útvar trvající asi 28 miliónů let (viz str. 196) následující po ordoviku a předcházející devon (viz stratigrafie). Je to období spadající do kaledonského tektonického cyklu; jeho takonská fáze zhruba odpovídá rozhraní ordovik/silur, ardenská fáze rozhraní silur/devon. V siluru se objevila první suchozemská flóra (rostlinstvo), z obratlovců byly zastoupeny jedině ryby. Silur je však obdobím rozvoje graptolitů, trilobitů, krinoidů a korálů.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

rostlinstvo

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007