Encyklopedie Nápověda

silicifikace  impregnace až zatlačení oxidem křemičitým (křemen, chalcedon, opál). Její příčinou bývají

1. pochody magmatické - silicifikace pneumatolytická, autometamorfní (greisen), hydrotermální;

2. metamorfismus;

3. Pochody sedimentární - zvláště diageneze vedoucí ke vzniku rohovců (obr. 201), přeměně pískovců v křemence aj. ;

4. zvětrávání (silici). Křemen a jiné formy SiO2 jsou chemicky velmi stálé, pouze v alkalickém prostředí nastává jejich koroze až rozpouštění (obr. 89).

Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

obr. Rozpustnost SiO2 a A12O3 v závislosti na pH a podmínky vzniku kaolinitu a monlmorillonitu.

Obr. 89.  Rohovec ve vápenci. Rohovec (černě) je lemován jen částečně silicifikovaným vápencem (tečkované).

obr. Rohovec ve vápenci. Rohovec (černě) je lemován jen částečně silicifikovaným vápencem (tečkované).

Obr. 201.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

silicit

Na tento termín se odkazuje

prokřemenění zkřemenělý

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007