Encyklopedie Nápověda

sekrece  (laterální) vyluhování nejrůznějších složek hornin vzestupnými (hydrotermálními) i sestupnými (chladnými) roztoky a vodami a jejich opětné uložení; může vést až ke vzniku tzv. sekrečních ložisek. Úloha laterální sekrece při vzniku ložisek je předmětem diskusí. Laterální sekrecí je také vysvětlován vznik některých migmatitu (venitů). migmatit.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

migmatit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007