Encyklopedie Nápověda

saussurit  jemnozrnná směs sodného plagioklasu se zoisitem a dalšími minerály, vzniklá rozkladem bazických plagioklasu. Tato přeměna se nazývá saussuritizace a nejčastěji nastává při slabé metamorfóze bazických magmatitů.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

živce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007