Encyklopedie Nápověda

rudní těleso  rudní akumulace velmi rozličného tvaru, závislého především na způsobu vzniku, matečných horninách a jejich tektonickém porušení. Někdy je rudním tělesem hornina v různé míře impregnovaná užitkovým nerostem, jindy jsou to masivní rudy tvořící tělesa menších či větších rozměrů (rudní hnízda až pně), velmi často to bývají rudní viz žíly, jindy rudní vrstvy neboli lože (rudy sedimentárního původu). ložiska.

Hlubinný rudný důl

obr. Hlubinný rudný důl

Obr. 280.  Rudní ložisko, představované zvrásněnou rudní polohou (černá), je těženo jámou a patrovými horizontálními chodbami. 
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

ložiska

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007