Encyklopedie Nápověda

ruda  hornina obohacená užitkovými nerosty do té míry, že se ve většině případů stává těžitelnou surovinou. V našem názvosloví je pojem ruda často zužován na suroviny s minerály kovového vzhledu nebo na suroviny nekovového vzhledu, ale sloužící k výrobě kovů (např. bauxit). Toto hledisko je subjektivní a v řadě případů neudržitelné - pyritová ruda se často těží k výrobě síry, a naopak magnezit pro výrobu kovu magnesia (hořčíku) apod. V zahraničních terminologiích bývá pojem ruda chápán mnohem siřeji a často se jím rozumí většina užitkových nerostů. Adj. rudní (opakem je nerudní, nerudy - ložiska).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ložiska

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007