Encyklopedie Nápověda

rozsyp  (rozsypové ložisko) klastický sediment obohacený užitkovými minerály, pocházejícímiz chudých matečných hornin nebo starších, rozrušených ložisek. Rozsypy jsou ncjčastěji říčního původu (@ obr. 225), ale nalézáme je i podél mořského pobřeží (např. sedimenty pláží a mořské terasy) a jinde. Bývají zdrojem zlata, platiny, kasiteritu, monazitu, diamantu atd. Známe i fosilní, tj. zpevněné rozsypy. ložisk.

Těžké minerály, jako monazit, diamanty a zlato (tečkované),

obr. Těžké minerály, jako monazit, diamanty a zlato (tečkované),

Obr. 225.   se v říčních sedimentech hromadí zejména v náplavech uvnitř meandrů. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ložiska

Na tento termín se odkazuje

rýžování

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007