Encyklopedie Nápověda

romboedr  neboli klenec - krystalový tvar (obr. 87) omezený šesti shodnými plochami kosočtverečného tvaru (podobá se zploštělé krychli). Základní tvar soustavy romboedrické (krysta).

Kalcit.

obr. Kalcit.

Obr. 87.   Nejčastějšími krystalovými tvary jsou skalcnoedr (1) a zejména romboedr neboli klenec (2). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystal

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007