Encyklopedie Nápověda

řez  (geologický) obvykle svislý řez terénem s vyjádřením geologické stavby (obr. 188). Řezy bývají většinou orientovány kolmo na směr geologických jednotek a vertikální měřítko může být i převýšeno (zvláště pro snazší vyjádření málo mocných pokryvných útvarů). Jako syn. se často užívá termín profil, což není zcela správné, neboť slovo profil značí vnější obrys nebo jen topografický profil (kolonk). Výsledky hlubinných vrtů se často vyjadřují v panelovém řezu (obr. 189).

Geologický řez znázorňuje geologickou stavbu v určité linii (řezu).

obr. Geologický řez znázorňuje geologickou stavbu v určité linii (řezu).

Obr. 188.  Panelový řez - slouží zejména k prostorovému vyjádření výsledků vrtů.

obr. Panelový řez - slouží zejména k prostorovému vyjádření výsledků vrtů.

Obr. 189.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kolonka

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007