Encyklopedie Nápověda

kolonka  (stratigrafická) grafické vyjádření stratigrafického sledu v podobě úzkého sloupcovitého řezu terénem nebo jen určitými vrstvami (srv. @ obr. 152).

Příklad vrstevního sledu ostravsko-karvinského revíru.

obr. Příklad vrstevního sledu ostravsko-karvinského revíru.

Obr. 152.  Nejvyšší část ostravského souvrství s mořským patrem (mp) a nejspodnější část karvinského souvrství s význačnou slojí Prokop (P) na bázi a s typickým výskytem slepenců. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

řez

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007