Encyklopedie Nápověda

recent  

1. holocén (kvartér), nebo

2. blíže nedefinovaná, nedávná až současná doba. Recentní -vzniklý v holocénu nebo v přítomné době.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kvartér

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007