Encyklopedie Nápověda

radiolarit  silici vzniklý akumulací schránek radiolarií (popř. i silicit, v němž již schránky nejsou dobře patrné, u něhož je však tento původ předpokládán - obr. 174). Radiolarity bývají šedé, někdy jsou i červené (tzv. radiolariový jaspis) a jsou obvykle složeny z chalcedonu. Často tvoří tenké pravidelné vrstvičky (5 až 15 cm silné) oddělené břidličnými proplástky a mohou se vyskytovat pospolu s ofiolity. Tyto radiolarity bývají považovány za hlubokomořské sedimenty, avšak v geologické minulosti mnohé radiolarity vznikaly i v mělkovodním prostředí. Syn. radiolariový rohovec.

Radiolarit - četné schránky radiolarií jsou uloženy v křemenném pojivu s hojným grafitoidnim pigmentem. Zvětšeno.

obr. Radiolarit - četné schránky radiolarií jsou uloženy v křemenném pojivu s hojným grafitoidnim pigmentem. Zvětšeno.

Obr. 174.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

silicit

Na tento termín se odkazuje

silicit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007