Encyklopedie Nápověda

radiolarie  (mřížovci, Radiolaria) mořští planktonní prvoci zpravidla mikroskopických rozměrů, většinou s opálovou schránkou bohatě ornamentovanou otvory i trny (obr. 173). Jsou známi od kambria, nemají však stratigrafický význam, neboť jejich schránky jsou v alkalickém prostředí rozrušovány. Jsou však odolné a hromadí se v prostředí, kde nastává rozpouštění schránek z uhličitanu vápenatého, tj. ve velkých mořských hloubkách. radiolariový ka, radiolarit.

Radiolarie

obr. Radiolarie

Obr. 173.  1 - typ kulovitý, 2 - typ symetrický podle osy. Silně zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

radiolariový kal

Na tento termín se odkazuje

křemitý kal mřížovci prvoci silicit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007