Encyklopedie Nápověda

propustnost  (permeabilita) schopnost hornin propouštět kapaliny (vodu, ropu) nebo plyn, a to buď vzájemně komunikujícími póry (např. ve štěrku, v pískovci), nebo podél puklin, vrstevnatosti apod. ; jednotka propustnosti se nazývá darcy. Nejlépe propustné jsou hrubé sedimenty bez jílovité příměsi (štěrky, morény, sutě), dále písky a nedostatečně stmelené pískovce, silně zkrasovělé vápence aj.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

permeabilita průtočnost voda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007