Encyklopedie Nápověda

pemza  silně pórovité (zpěněné) sklo kyselých viskózních láv ryolitového až dacitového složení. Pemza (1 až 15 cm velké kusy) se ukládá v blízkosti matečného kráteru, z něhož byla vyvržena.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

pyroklastické horniny vulkanické sklo

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007