Encyklopedie Nápověda

pelit  jemnozrnný klastický sediment, jehož hlavní složkou jsou zrna jílové frakce (zrnitost). Typickými představiteli jsou např. jílovce a viz jílové břidlice. Jemnozrnná struktura těchto hornin se nazývá pelitická. Syn. lutit.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

zrnitost

Na tento termín se odkazuje

aleuropelity lutit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007