Encyklopedie Nápověda

pásmo zelenokamenů  horninová asociace tvořená amfibolity a zelenými břidlicemi, vznikající v kolizních zónách archaických protokontinentů. Jejich stáří je datováno na 3,8-3,5 Ga.

Text:  Pavel Kotík

Odkazy

zelená břidlice

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007