Encyklopedie Nápověda

ofítická struktura  struktura bazických žilných a výlevných magmatitů, sestávající z velkých krystalů augitu částečně nebo zcela uzavírajících neuspořádané lišty plagioklasu. Podobná poikilitické struktuře a blízká intersertální struktuře, u níž jsou živce uzavřeny v sopečném skle (obr. 208).

Spilit

obr. Spilit

Obr. 208.  - lištovitý živec (albit) je nepravidelně uspořádán, mezerní hmotou je chlorit vzniklý rozkladem sopečného skla, hojný je magnetit. Příklad intersertální struktury. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

gabro

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007