Encyklopedie Nápověda

Obrázek 90

Kliváž v překocené vráse

obr. Kliváž v překocené vráse

Obr. 90.   V normálním křídle vrásy (a) má kliváž větší úklon než vrstevnatost, v překoceném křídle vrásy (b) je tomu opačně. I malé výchozy dovolují takto rozpoznat tektonickou stavbu.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

kliváž

© Česká geologická služba 2007