Encyklopedie Nápověda

Obrázek 261

Stupnice zrnitosti

obr. Stupnice zrnitosti

Obr. 261.   Stupnice ani názvosloví nejsou dosud sjednoceny (např. fi (f) škála & dekadická škála; hranice frakcí nad 2 mm; hranice písek-silt; hranice silt běžně též 0,004 mm). Balvany velkých rozměrů, zejména nedostatečně zaoblené, bývají často nazývány bloky; drobné valouny se často nazývají valounky fi (f) = - log2 d (d = průměr částice); ř - názvosloví odvozené z řečtiny, l - z latiny.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

arenit blok jíl zrnitost

© Česká geologická služba 2007