Encyklopedie Nápověda

Obrázek 253

Oceánská a kontinentální (pevninská) kůra na pasivním pevninském okraji

obr. Oceánská a kontinentální (pevninská) kůra na pasivním pevninském okraji

Obr. 253.   v - rychlost šíření podélných seizmických vln (km.s-1), h - hustota (Q) hornin (g.cm-3), C - Conradova diskontinuita; 1 - bazaltová vrstva, v = 4 až 6, 2 - serpentinitová vrstva, 3 - staré sedimenty, v = 3,5 h = 2 až 2,5, 4 - granitová vrstva.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

Země

© Česká geologická služba 2007