Encyklopedie Nápověda

Obrázek 24

Schéma cyklotémy

obr. Schéma cyklotémy

Obr. 24.   a - aluviální neboli podhorské, tj. kontinentální, b - deltové, c - neritické, tj. mořské. V tomtopořadí v podstatě ubývá uhelných slojí a pískovců, sedimenty se stávají jemnozrnnější a přibývá vápenců. I neritické cyklotémy mohou někdy obsahovat uhelné sloje (v místě šipky) 1 - pískovec se slepencem na bázi, 2 - siltovec, 3 - jílovec, 4 - uhelná sloj s kořenovou půdou v podloží, 5 - vápenec a vápnitý jílovec.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

cyklotema

© Česká geologická služba 2007