Encyklopedie Nápověda

Obrázek 234

Svrchnodevonský útes (bioherma). Ardeny, Belgie

obr. Svrchnodevonský útes (bioherma). Ardeny, Belgie

Obr. 234.   1 - vrstevnatý vápenec, 2 až 4 - útes sestávající z polohy s koraly (2), s lamelárními stromatoporami (3) a kulovitými stromatoporami (4), 5 - nadložní vápnité břidlice, zprvu s útesotvornými organismy, avšak bez stromatopor. Vpravo nahoře malá bioherma.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

útes

© Česká geologická služba 2007