Encyklopedie Nápověda

Obrázek 193

Fyzikálněchemické podmínky vzniku neklastických složek usazených hornin (kromě evaporitů).

obr. Fyzikálněchemické podmínky vzniku neklastických složek usazených hornin (kromě evaporitů).

Obr. 193.   

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

sedimenty

© Česká geologická služba 2007