Encyklopedie Nápověda

Obrázek 19

Bradla pieninského typu (Orava)

obr. Bradla pieninského typu (Orava)

Obr. 19.    1 - tektonická šupina masivních jurských vápenců (tečkované) uzavřená v křídových klastických sedimentech, 2 - svrchnojurské a spodnokřídové vápence (šupinovitá stavba) tektonicky prorážející paleogénem (tečkované).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

Západní Karpaty

© Česká geologická služba 2007