Encyklopedie Nápověda

Obrázek 117

Lateritový profil

obr. Lateritový profil

Obr. 117.    1 - matečná hornina, 2 - rozpadlá a navětralá matečná hornina, 3 - jílovitý (kaolinitický) horizont bělavé barvy - nahoře skvrnitě zbarvený oxidy železa a manganu, 4 - laterit, často zpevněný, 5 - půda s tropickým porostem, naspodu s konkrecemi.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

laterit

© Česká geologická služba 2007