Encyklopedie Nápověda

Obrázek 11

Barrandien

obr. Barrandien

Obr. 11.   1 - prolerozoikum, 2 - kambrium a ordovik, 3 - silur a devon, 4 - pokryv (hlavně karbon a svrchní křída) a stodský masív jz. od Plzně (St), 5 - středočeský pluton, 6 - zlomy; mh - metamorfní hranice dělící typické barrandienské proterozoikum od jeho silněji metamorfovaného pokračování dále na západ a jihozápad (za touto hranicí má proterozoikum podobu svorů a svorových rul); B - Beroun, Č - Český Brod, K - Kralupy nad Vltavou, Kl - Klatovy, P - Praha, Pb - Příbram, Pl - Plzeň, R - Rakovník, S - Stříbro, Ž - Žlutice

 
Autor obrázku:

RNDr. Jaroslav Synek

Na tento obrázek se odkazuje

Barrandien

© Česká geologická služba 2007