Encyklopedie Nápověda

Barrandien  oblast ležící zhruba mezi Kostelcem n. L. (na SV) a Domažlickém (na JZ), tvořená převážně nemetamorfovaným až slabě metamorfovaným svrchním proterozoikem, se spodním paleozoikem v osní části (obr. 11); nazvaná na počest proslulého paleontologa J. Barranda. Na severu a severozápadě se tyto horniny noří pod křídové a karbonské uloženiny, na jihovýchodě se stýkají se středočeským plutonem. Proterozoikum, jehož stáří se odhaduje na 1 100 až 600 miliónů let, bylo za kadomské orogeneze zvrásněno a metamorfováno. Starší paleozoikum (kambrium až devon) na něm spočívá transgresívně. Paleozoické uloženiny, proslulé bohatostí paleontologických nálezů, byly zvrásněny za variské orogeneze (obr. 12). Barrandien je hlavní složkou @ tepelsko-barrandienské oblasti.

Barrandien

obr. Barrandien

Obr. 11.  1 - prolerozoikum, 2 - kambrium a ordovik, 3 - silur a devon, 4 - pokryv (hlavně karbon a svrchní křída) a stodský masív jz. od Plzně (St), 5 - středočeský pluton, 6 - zlomy; mh - metamorfní hranice dělící typické barrandienské proterozoikum od jeho silněji metamorfovaného pokračování dále na západ a jihozápad (za touto hranicí má proterozoikum podobu svorů a svorových rul); B - Beroun, Č - Český Brod, K - Kralupy nad Vltavou, Kl - Klatovy, P - Praha, Pb - Příbram, Pl - Plzeň, R - Rakovník, S - Stříbro, Ž - ŽluticePříčný řez nejmladšími jednotkami Barrandienu

obr. Příčný řez nejmladšími jednotkami Barrandienu

Obr. 12.  Ordovik: křemence, pískovce, břidlice; silur: naspodu vápnité břidlice, výše vápence, časté vložky diabasů a pyroklastik; devon: převážně vápence, nad nimi břidlice a pískovce uložené při ústupu moře (regresi). 
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

proterozoikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007