Encyklopedie Nápověda

Obrázek 105

Tetraedr (čtyřstěn)

obr. Tetraedr (čtyřstěn)

Obr. 105.    (SiO4)4~ 1 - prostorové, 2 - plošné znázornění. Nezávislé tetraedry (tj. bez společného kyslíku, spojované kationty) charakterizují stavbu nezosilikátů (olivín, granáty aj.).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

křemičitany

© Česká geologická služba 2007