Encyklopedie Nápověda

Obrázek 101

Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) sedimentů

obr. Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) sedimentů

Obr. 101.   Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) v neogenních písčitých a jílovito-písčitých sedimentech. Zvíření nastalo před uložením sprašových hlín (s). Třeboňsko.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

kryoturbace

© Česká geologická služba 2007