Encyklopedie Nápověda

kryoturbace  zvíření půdy, písků, zvětralin apod. působením mrazu na provlhčené zeminy (obr. 101).

Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) sedimentů

obr. Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) sedimentů

Obr. 101.  Mrazem způsobené zvíření (kryoturbace) v neogenních písčitých a jílovito-písčitých sedimentech. Zvíření nastalo před uložením sprašových hlín (s). Třeboňsko. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

zvířená půda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007