Encyklopedie Nápověda

nerovnosti  vrstevních ploch důležitý znak usazených hornin, ukazatel sedimentačních podmínek. Nejčastěji se dělí na

1. mechanoglyfy (abioglyfy) - nerovnosti mechanického původu, jako stopy vlečení, proudové, vtisky, čeřiny aj. a

2. bioglyfy - nerovnosti organického původu, jako stopy po lezení, vrtání aj. Dříve často užívaný termín hieroglyfy dnes nejčastěji slouží k označení nerovností na spodní vrstevní ploše.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

abioglyf bioglyf flyš hieroglyfy mechanoglyf stopy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007