Encyklopedie Nápověda

neotektonika  geologicky mladé tektonické pohyby ovlivňující dnešní reliéf. Někdy se rozlišuje neotektonika a aktuotektonika podle toho, jde-li o pohyby mladotřetihorní až staročtvrtohorní nebo o pohyby současné. Jindy se neotektonikou rozumějí pomiocenní tektonické pohyby.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

aktuotektonika tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007