Encyklopedie Nápověda

nadloží  veškeré vrstvy nebo jiné geologické jednotky ležící nad uvažovanou vrstvou, uhelnou slojí, ložiskem apod. ; opakem je podloží, které leží pod nimi. V normálním vrstevním sleduje nadloží mladší, podloží starší než uvažovaná vrstva (stratigrafie). Při intenzívním tektonickém porušení tyto časové vztahy nemusí platit a potom se mluví o tektonickém nadloží nebo podloží.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

stratigrafie

Na tento termín se odkazuje

podloží

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007