Encyklopedie Nápověda

abraze  1. obrušování (zmenšování velikosti) horninových částic vzájemným třením, viz tvar klastických částic, 2. mechanické obrušování horninového povrchu třením a nárazy horninových částic pohybovaných vlněním vody nebo unášených tekoucí vodou, větrem nebo ledem. Eroze větrem koraze. abrazní plošina.

Text: Prof. Jan Petránek, Mgr. Petr Čoupek

Odkazy

abrazní plošina koraze

Na tento termín se odkazuje

eroze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007