Encyklopedie Nápověda

mořská voda  obsahuje rozpuštěné soli, jejichž celkový obsah se nazývá salinita; v průměru činí 35 g v litru vody a na tomto množství se nejvíce podílí sodík a chlor. Odpařováním vody stoupá koncentrace solí, které se postupně (podle své rozpustnosti) vylučují (evapori). Pro svůj obsah solí mořská voda mrzne při teplotě -1, 9°C. Původ většiny minerálních solí je nutno hledat v přínosu vodními toky z pevnin; obsah chloru bývá vysvětlován kondenzací plynů magmatického původu (zvláště v rané fázi vývoje Země). Organický život (@ obr. 17) je hlavně závislý na hojnosti potřebných látek (zvláště O, N, P); obsah kyslíku je největší v povrchových vrstvách a ve vodě při dnu (tekoucí od pólů).

Společenstva organismů v mořském prostředí poblíž pevniny

obr. Společenstva organismů v mořském prostředí poblíž pevniny

Obr. 17.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

evaporit

Na tento termín se odkazuje

salinita

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007